Schüco ADS 90 PL.SI

ads_90_pl_si_sMaximálna energetická úspornosť a bezpečnosť

Dovnútra otváravá, prírazová konštrukcia domových dverí Schüco ADS 90 PL.SI prispôsobená špeciálnym požiadavkám trhu s domovými dverami spĺňa najvyššie nároky na funkčnosť a dizajn. Dizajnový variant Soft Line (SL) ponúka mimoriadne možnosti stvárnenia rámu dverí a zasklievacích líšt vďaka elegantne zaoblenému obrysu profilu v reze. Dosahuje sa vynikajúca tepelno-izolačná schopnosť (Hodnota koeficientu Uf od 1,4 W/(m²K)). Poskytuje sa aj odolnosť voči vlámaniu do triedy RC3 (WK3) a zvýšená protihluková ochrana. Navyše sú k dispozícii pohodlné ovládacie a bezpečnostné funkcie