Montáž a služby

Montáž je veľmi dôležitá súčasť dodávky okien a teda kúpou od nás si zaručíte profesionalitu a precíznosť montážnej skupiny.

 

Zameranie okien

Zameranie skutočných rozmerov na realizovanej stavbe za účasti investora, alebo poverenej osoby pod odsúhlasení podmienok.

 

Demontáž okien

Demontážou sa rozumie vybúranie pôvodných okien, vnútorných parapetov, vonkajších parapetov (v prípade že to zákazník požaduje) a odnos na určené miesto (chodba na poschodí v paneláku, dvor RD apod.

 

Montáž okien

 • zamontovanie výrobkov do pripravených otvorov (tj zakotvenie do ostenia zapeneniu škáry polyuretánovou penou)
 • osadenie trojstupňového uzáveru pripojovacej škáry – Montáž na pásky/fólie/ (ak je predmetom cenovej ponuky)
 • nastavenie výrobkov k ich plnej funkčnosti
 • montáž parapetov a doplnkov po dohode s objednávateľom
 • kotviaci materiál + PUR pena sú v cene montáže

 

Murárske začistenie z vnútornej strany

 • zapravenie vnútorných špaliet v prevedení podľa dohody s objednávateľom.
 • montáž vnútorných parapetov v prípade že sú objednané spolu s murárskym zapravením.
 • v cene murárskeho zapravenia nie je likvidácia odpadu.
 • hore uvedené platí, ak nie je v krycom liste po zameraní uvedené inak.
 • povrchovú úpravu na domurovky je možné robiť až týždeň po odovzdaní zákazky a samozrejme len ak to dovolia klimatické podmienky

 

Murárske začistenie z vonkajšej strany

 • zapravenie vonkajších špaliet v prevedení podľa dohody s objednateľom.

 

Likvidácia okien

 • odvoz rámov a krídel
 • odvoz sutiny sa doceňuje individuálne až po zameraní podľa rozsahu prác.
 • likvidácia a odvoz odpadu sa vykonáva len spoločne s demontážou ak nie je dohodnuté inak.